โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตมีบริการส่งยาทางไปรษณีย์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่