สำหรับบุคคลกลุ่มเสี่ยง 7 โรค สามารถฉีดวัคซีนโควิด -19 ได้

  1. โรคทางเดินหายใจ
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตเรื้อรัง อยู่ระยะที่ 5 ขึ้นไป
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างบำบัด
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคอ้วน มากว่า 100 กก.