ใบสมัครเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารแนบได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

อาคารบ้านคุณพุ่ม ขั้น 5 เลขที่ 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 6545-6

หรือสแกนเอกสารส่งทางอีเมล์ artiya.chaisuk@gmail.com