ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี ๒๕๖๕

รวมทุกสิ่งส่งตรวจและแยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจคือ

  • Blood
  • Sputum
  • Urine
  • Stool

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1id

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1id