ประกาศรายงาน ANTIBIOGRAM ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ปี ๒๕๖๕

รวมทุกสิ่งส่งตรวจและแยกตามประเภทสิ่งส่งตรวจคือ

  • Blood
  • Sputum
  • Urine
  • Stool

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1id

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2024 เวลา 11:38:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/r1id