วันที่ 22 เมษายน 2565 คุณปุณยวีร์ ทองศิริเศรษฐ์ มอบเงินบริจาค 500,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต รับมอบโดยนายแพทย์เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ ณ อาคารคอซิมบี้ รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dfwo