วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 บริษัท กะรนน่า จำกัด(โรงแรมกะรนน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา) บริจาคเงิน 2,000,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยนพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wt6y