8 ธ.ค. 2564 คุณบุญศรี แซ่หลี คุณปาลิตา หลิมพิทักษ์วงศ์ และคุณศุรณี จันทร์ บริจาครถเข็นสำหรับผู้ป่วย และผ้าขาวห่อศพ ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี ทพญ.ปทมา ตันโชติกุล หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ และ พว.เพียงใจ จันทร์มณี หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาลชุมชน เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ภาพ/ข่าว: ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 19 มกราคม 2022 เวลา 10:06:43

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xs