คุณวริษฐา ปัทมสิริวัฒน์ และคุณภาณุพันธ์ เชาวนิช บริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่ แผ่นรองซับ กระดาษชำระ ขนม เครื่องดื่มและผลไม้ ให้แก่ ผู้ป่วย และเจ้าหน้าที่ รพ.วชิระภูเก็ต โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jo0