7 เม.ย.2565 ขอขอบคุณ คุณนันทพร อมรไพโรจน์ บริจาคเงินจำนวน 10,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก และแผ่นรองซับ ให้กับผู้ป่วยในรพ.วชิระภูเก็ต โดยมี พว.พิชญามณฑ์ มุขแม้นเหมือน หัวหน้าหอผู้ป่วย PICU เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต