13 ม.ค. 67 โรงแรม Little Loft Phuket Hotel และครอบครัวนาโคศิริ บริจาคเงิน 500,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อใช้สำหรับปรับปรุงห้องพักพิเศษสำหรับผู้ป่วย โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ปรับปรุงเมื่อ 29 มกราคม 2024 เวลา 09:37:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/pbwy