13 พฤศจิกายน 2566 คุณอุ่นจิตรจิรา วิทยาพิเชฐ บริจาคเงิน 40,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกสูบ จำนวน 1 เครื่อง ให้แก่หอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มชั้น 4 โดยมี พญ.บุษยา สันติศานติ์ รองผู้อำนวยการด้านกิจการพิเศษ และผู้ช่วยรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านปฐมภูมิ พร้อมด้วย พว.กฤตพร เมืองพร้อม หัวหน้าหอผู้ป่วยหลวงพ่อแช่มชั้น 4 เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/cwt