5 ธันวาคม 2566 สมาคยูนนาน ภูเก็ต บริจาคเงิน จำนวน 390,000 บาท
ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สำ หรับซื้อเตียงผู้ป่วยใน โดยมี
นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำ นวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/7ot0