15 กันยายน 2566 ทีม”โครงการเต็มใจ” จัดกิจกรรม “กำลังใจ” มอบอาหารจำนวน 400 กล่อง ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ผู้รับบริจาคโลหิต ผู้ป่วยและญาติ โดยมีคุณอัมไพ แสงวิจิตร นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ และคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/zi1g

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zi1g