วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 บริษัท ภูเก็ตออโต้เกท จำกัด ได้บริจาคเครื่องไตเทียมพร้อมอุปกรณ์ มูลค่า 500,000 บาท มอบให้แก่หน่วยไตเทียมโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ผู้รับมอบ นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ภาพ/ข่าว: งานเวชนิทัศน์

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/hsh2

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/hsh2