วันที่ 7 มิถุนายน 2565 นายสุขดีพิพัฒณ์ -นางพงศ์พัชรา เบญจปทีปชูสกุล บริจาคเงิน 300,000บาท ให้กับโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล รับมอบโดยนพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/awtt