คุณศิริพร กริชกำจร คุณวรรณวิสา มุลวงศรี และคุณอรอุมา มุลวงศรี บริจาคพัดลมตั้งพื้น ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ให้แก่ รพ.วชิระภูเก็ต โดยมีคุณเยาวนิตย์ ณ ถลาง เจ้าหน้าศูนย์พึ่งได้ เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mkxk