23 กุมภาพันธ์ 2567 ทีม สภก.19/21 รุ่นบัวน้ำเงิน บริจาคเครื่องมือแพทย์ดังนี้
– เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 1 เครื่อง
– เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติสอดแขน
– รถเข็นวางเครื่องวัดความดันโลหิต
ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โดยมี พญ.ศุภลักษณ์ ละอองเพชร รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย พว.สุพัตรา ธรรมธิษฐาน รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่มชั้น 5 โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/plbh