คุณเปรมใจ เย็นจิตต์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมีนายยงยุทธ ส่องรอบ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต