14 พฤษภาคม 2567
คุณสุกัญญา แต่บรรพกุล และลูกๆ บริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วย และอุทิศให้คุณพ่อสิทธิโชค แต่บรรพกุล
โดยมีคุณวชิรา จำปาทอง หัวหน้างานประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนรับมอบ
ณ อาคารผู้ป่วยนอก รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/f27