เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.67 คุณศรีญา ยงสกุล, คุณศรคม กิจประสาน และคุณวริศ ยงสกุล
บริจาคเงินจำนวน 3,000,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เพื่อสมทบทุนสร้าง “อาคารรังสีรักษา” ศูนย์มะเร็งแห่งแรกของจังหวัดภูเก็ต
โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ โบทลากูน อ.เมือง จ.ภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zsm5