28 พฤศจิกายน 2566

คุณวัลลภา – คุณศรัณย์ – คุณจุฑามาศ เลิศชูวงศา บริจาคเงิน 630,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล และอุทิศให้แก่คุณจุมพล เลิศชูวงศา โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทองคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม ชั้น 5 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wsa9