19 เมษายน 2567
คุณบำรุง มัตสยาวณิช บริจาคเงินจำนวน 150,000 บาท เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
โดยมี พญ.จิรายุ เนื้อน้อย นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานตรวจสุขภาพ เป็นผู้รับมอบ
ณ อาคารหลวงพ่อแช่ม ชั้น 1 รพ.วชิระภูเก็ต

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/a07h