8 สิงหาคม 2566 กลุ่ม RTC รุ่น20 บริจาคเงิน 60,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เพื่อสมทบทุนใช้ในกิจการของโรงพยาบาล โดยมี นพ.วีระศักดิ์ หล่อทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมช่อม่วง อาคารบ้านคุณพุ่ม รพ.วชิระภูเก็ต

https://www.vachiraphuket.go.th/links/veds

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/veds