ที่มา: https://www.moph.go.th/index.php/news/read/1750

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/j4pa