บทความ

Home/บทความ

งานวิจัย: ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหลังให้ยาชาร่วมกับมอร์ฟีนทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-01-25T10:10:40+07:0025 มกราคม 2023|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: , |

งานวิจัย – พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พจนา วิภามาศ, พย.บ.)

2022-09-15T10:40:30+07:0010 กันยายน 2022|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

9 ข้อห้ามส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

2022-07-21T10:11:31+07:0021 กรกฎาคม 2022|Categories: Infographic|

บันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2022-07-21T10:13:53+07:0021 กรกฎาคม 2022|Categories: Infographic|Tags: |

งานวิจัย: ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (พว.วิลาวัณ ทรงยศ, พย.บ.*)

2022-01-12T15:24:52+07:0012 มกราคม 2022|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

2021-12-20T10:51:24+07:0020 ธันวาคม 2021|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: , |

งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2021-11-30T14:43:03+07:0030 พฤศจิกายน 2021|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

2021-11-25T10:18:51+07:0025 พฤศจิกายน 2021|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: , , , |

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2021-09-02T10:24:32+07:002 กันยายน 2021|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

Go to Top