โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

บทความ

วิจัย: การพยาบาลผู้ป่วยทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะหายใจลำบากจากการขาดสารลดแรงตึงผิว (สุวรรณี สุนทรัช, พว.)

2024-04-22T13:49:09+07:0022 เมษายน 2024|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: |

งานวิจัย: การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะช็อกจากการตกเลือดหลังการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องร่วมกับ การผ่าตัดซ้ำ: กรณีศึกษา 2 ราย (สิริพรรณ ปถัมพันธ์)

2024-03-25T15:02:37+07:0025 มีนาคม 2024|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย : การพยาบาลผู้ป่วยระยะวิกฤตโรคหลอดเลือดหัวใจตีบหลังผ่าตัดทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจฯ (วิลาวัลย์ หลีสกุล)

2024-03-25T15:04:12+07:0025 มีนาคม 2024|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย:การพยาบาลผู้ป่วยโรคอ้วนที่ได้รับการระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย เพื่อทำผ่าตัดลดขนาดกระเพาะอาหารโดยใช้กล้องผ่านทางหน้าท้อง (จิรานันท์ วิพุธภูมิ)

2024-03-22T11:02:08+07:0022 มีนาคม 2024|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: |

งานวิจัย: ผลของการใช้เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกชนิดโฟกัส ต่อระดับอาการปวดและความสามารถ ในการใช้งานข้อไหล่ ในผู้ป่วยเอ็นกล้ามเนื้อข้อไหล่อักเสบ (กภ.มณีรัตน์ ยีมูดา)

2024-03-22T10:45:36+07:0013 ธันวาคม 2023|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ผลการรักษาผู้ป่วยเนื้องอกต่อมใต้สมองด้วยวิธีผ่าตัดส่องกล้องผ่านโพรงจมูก และโพรงอากาศสฟินอยด์ ในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (เลอศักดิ์ ลีนะนิธิกุล, พ.บ.)

2024-03-22T10:47:03+07:0010 สิงหาคม 2023|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: |

การพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทที่มีอาการหวาดระแวง (Paranoid Schizophrenia) โรงพยาบาลคุระบุรีชัยพัฒน์ : กรณีศึกษา (มรกต วรธรรมาทิพย์, พย.บ)

2023-05-03T11:39:21+07:003 พฤษภาคม 2023|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ผลของโปรแกรมการป้องกันภาวะความดันโลหิตต่ำในผู้ป่วยผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องหลังให้ยาชาร่วมกับมอร์ฟีนทางช่องไขสันหลัง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2023-01-25T10:10:40+07:0025 มกราคม 2023|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: , |

งานวิจัย – พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พจนา วิภามาศ, พย.บ.)

2022-09-15T10:40:30+07:0010 กันยายน 2022|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

Go to Top