บทความ

Home/บทความ

งานวิจัย – พฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อวัณโรคจากการทำงานในบุคลากรทางการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พจนา วิภามาศ, พย.บ.)

2022-09-15T10:40:30+07:0010 กันยายน 2022|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

9 ข้อห้ามส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็กเล็ก

2022-07-21T10:11:31+07:0021 กรกฎาคม 2022|Infographic|

บันได 10 ขั้น สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

2022-07-21T10:13:53+07:0021 กรกฎาคม 2022|Infographic|

งานวิจัย: ผลลัพธ์การตั้งครรภ์ในสตรีที่มีความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ (พว.วิลาวัณ ทรงยศ, พย.บ.*)

2022-01-12T15:24:52+07:0012 มกราคม 2022|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: การจัดทำราคาอ้างอิงวัสดุทันตกรรมร่วมภาคใต้โดยใช้ระบบสารสนเทศ

2021-12-20T10:51:24+07:0020 ธันวาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2021-11-30T14:43:03+07:0030 พฤศจิกายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

2021-11-25T10:18:51+07:0025 พฤศจิกายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2021-09-02T10:24:32+07:002 กันยายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

2021-07-05T18:50:17+07:005 กรกฎาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

Go to Top