โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

บทความ

Home>บทความ

งานวิจัย: สมรรถนะการจัดการดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจของพยาบาลวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2021-11-30T14:43:03+07:0030 พฤศจิกายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ผลการดูแลต่อเนื่องต่อความพึงพอใจในการพยาบาล การกลับมารักษาซ้ำ อายุครรภ์เมื่อคลอด ของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดและคะแนนแอปการ์ของทารกแรกเกิด (พว.นิจ์สากร นังคลา – รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช)

2021-11-25T10:18:51+07:0025 พฤศจิกายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัย: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับอาการของผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในโรงพยาบาลชุมชน อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต (นพ.บรรพต ปานเคลือบ)

2021-09-02T10:24:32+07:002 กันยายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

งานวิจัยปัจจัยที่สัมพันธ์กับการขาดนัดการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (กัญญา พฤฒิสืบ)

2021-07-05T18:50:17+07:005 กรกฎาคม 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

รายงานผู้ป่วย : การรักษาคลองรากฟันในฟันกรามล่างซี่ที่หนึ่งที่มีคลองรากฟันด้านกึ่งกลางใกล้กลาง (ทพญ.ผกาพร สารัตถะ)

2021-06-29T09:49:56+07:0029 มิถุนายน 2021|งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|

4 ขั้นตอนเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างปลอดภัย ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19

2021-06-21T17:07:56+07:0021 มิถุนายน 2021|Infographic|

คู่มือวัคซีนฉบับประชาชน ที่คุณหมอแนะนำให้อ่าน

2021-06-09T10:42:03+07:009 มิถุนายน 2021|Infographic|

Go to Top