บริการตรวจสุขภาพสำหรับวัยใส (15-20 ปี) ราคาเพียง 1,127 บาท