ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

  • 353 ถนนเยาวราช ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
  • โทรศัพท์ 076-361234 ต่อ 1910 1911
  • Email: vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/d45m