ภาวะแทรกซ้อนฉับพลันจากเบาหวาน

ที่มักพบได้บ่อย คือ
  • > ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงชนิดเลือดเป็นกรดและมีสารคีโตน
  • > ภาวะน้ำตาลในเลือดสูงชนิด Hyperglycemic Hyperosmolar State
ภาวะแทรกซ้อนเฉียบพลันเหล่านี้ มักเจอในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 1 ที่ขาดยาฉีดอินซูลิน หรือ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี และมีภาวะเจ็บป่วยต่าง ๆ เกิดขึ้นร่วมด้วย
ถ้าเราเป็นผู้ป่วยเบาหวานที่เกิดอาการแสดง เช่น คลื่นไส้ อาเจียน ปวดท้องรุนแรง ซึมลง แนะนำว่าควรมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลก่อนนัด เพื่อการรักษาที่ทันท่วงที
และการฉีดยาหรือรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะดังกล่าวได้นะ ใช้ยากันให้ครบด้วยนะทุกคนนนนนนน
 

ติดตามพวกเราได้ที่

 
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2fvf