งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนตุลาคม 2566

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/jkrm