งบทดลองระบบ GFMIS ประจำเดือนกันยายน 2566

1.1.1 บัญชีเงินสดในมือ

1.1.3 บัญชีเงินฝากคลัง

1.1.2.1 บัญชีเงินฝากธนาคาร

ปรับปรุงเมื่อ 22 ตุลาคม 2023 เวลา 03:29:23

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uvv