คลินิกอุ่นใจ (บริการโดยโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต)

หอประชุมศาลากลางหลังใหม่  ถนนท่าแครง อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต Hot-Line 076-254200

คลินิกโรคทางเดินหายใจ รพ.วชิระภูเก็ต (ARI)

เต้นท์ขาว ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

สถานพยาบาลรัฐในจังหวัดภูเก็ต

สถานพยาบาลของเอกชนในจังหวัดภูเก็ต