โครงการรับยาใกล้บ้าน ในผู้ป่วยสิทธิการรักษาบัตรทอง ยังสามารถเข้าร่วมโครงการได้ค่ะ หลังจากพบแพทย์เรียบร้อย สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการได้ที่ห้องยาชั้น 1 หมายเลข 14 ค่ะ