โทรศัพท์: 076-361234 | Hotline: 1669|vachiraphuket.h@mophegp.mail.go.th

โครงการเทคนิคการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี

Loading Events

ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเทคนิคการสร้างจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี
วันที่ 18-21 มิถุนายน 2567  ระหว่างเวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องประชุมฉัตรฟ้าชั้น 6 ตึกคุณพุ่ม รพ.วชิะภูเก็ต
วิทยากรโดย อาจารย์ธัญชนก ผลดี
ผู้อำนวยการสถาบันฝึกอบรม

ลงทะเบียนและเลือกวันเข้าร่วมอบรม
ผ่านทาง QR CODE หรือ https://forms.gle/cM7P9v2So2pDzr7y9

กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล
6506-07

Go to Top