โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต และคลินิกเบาหวาน 360 องศา ขอเชิญ…เข้าร่วมกิจกรรม

วันเบาหวานโลก  “เบาหวาน รู้ว่าเสี่ยง รู้แล้วต้องเปลี่ยน…”

“Know your risk, Know your response”

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566
เวลา 08.30 -12.00 น.
ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ ชั้น6 อาคารบ้านคุณพุ่ม

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ga0q