การสมัคร Provider ID สำหรับบุคลากรภาครัฐ

ข้อมูลทั่วไป

Provider ID คือ รหัสประจำตัวบุคลากรทางการแพทย์ 13 หลัก สำหรับให้บริการและเข้าถึงประวัติการรักษาของผู้ป่วย (Personal Health Record: PHR) จากโรงพยาบาลอื่น เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการให้บริการตรวจรักษาที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการออกเอกสารใบรับรองต่าง ๆ โดยใช้ Digital Certificate ที่ปลอมแปลงไม่ได้

โดยในปัจจุบัน วิชาชีพที่จำเป็นต้องมี Provider ID ได้แก่

 • แพทย์
 • ทันตแพทย์
 • เภสัชกร
 • นักเทคนิคการแพทย์
 • พยาบาลวิชาชีพ
 • แพทย์แผนไทย
 • นักกายภาพบำบัด
 • การตรวจวินิจฉัย
 • ประวัติการจ่ายยา
 • ประวัติการแพ้ยา
 • ประวัติสัญญาณชีพ
 • ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ/เอกซ์เรย์
 • ประวัติวัคซีน
 • บริการ Telemedicine

ขั้นตอนการดำเนินการ

 • บุคลากรทุกท่านต้องทำการพิสูจน์ตัวตน Health ID ด้วยการ แสกนใบหน้า  โดยนำบัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุไปติดต่อที่ห้องบัตร ช่อง 3-8  หรือที่ คลินิก SMC (เจ้าหน้าที่ห้องบัตร)
 • ติดตั้งแอพพลิเคชั่น หมอพร้อม  หรือ add line หมอพร้อม
 • สำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ท่านจะยังไม่มีชื่อในระบบ MOPHIDP สามารถตรวจสอบได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 6545 6546 (คุณพรพรรณ) หรือ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล โทร. 1913
 • บุคลากร 7 วิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร เทคนิคการแพทย์ พยาบาล แพทย์แผนไทย นักกายภาพบำบัด ที่พิสูจน์ตัวตน Health ID ด้วยการ แสกนใบหน้า เรียบร้อยแล้ว ให้สมัคร Provider ID ตามตัวอย่างวีดีโอ
 • วิชาชีพที่มีใบประกอบ  ให้ใส่เลขใบประกอบด้วย

ปัญหาที่พบ/วิธีแก้ไข

 • สำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ ท่านจะยังไม่มีชื่อในระบบ MOPHIDP สามารถตรวจสอบได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 6545 6546 (คุณพรพรรณ) หรือ กลุ่มงานสุขภาพดิจิทัล โทร. 1913

 

ให้ทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยคลิก ลืม PIN? แล้วทำตามขั้นตอน

แนะนำการสมัคร Provider ID สำหรับบุคลากรภาครัฐ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มิถุนายน 2024 เวลา 07:40:45

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ob98