หัวหน้ากลุ่มงาน

สาขากุมารเวชศาสตร์

อนุสาขาต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน

สาขากุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โลหิตวิทยาและมะเร็งในเด็ก

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด

อนุสาขากุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา

ปรับปรุงเมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 2023 เวลา 01:43:22