ข้อมูลแพทย์

นพ.ธีรวุฒิ จันทรวรรณ

ความเชี่ยวชาญ

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก

ความชำนาญเฉพาะทาง

 • ศัลยศาสตร์หัวใจและปอดในผู้ใหญ่ การผ่าตัดบายพาสเส้นเลือดหัวใจ การผ่าตัดลิ้นหัวใจ การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่ทั้งแบบเปิดและใช้หลอดเลือดเทียมผ่านทางสายสวน

ภาษา

 • ไทย/อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • แพทย์เฉพาะทางต่อยอดการผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูง สาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ความชำนาญพิเศษ

 • การผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดแดงใหญ่ขั้นสูงในผู้ใหญ่

การศึกษาอื่นๆ และประสบการณ์การทำงาน

 • แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม จังหวัดนครปฐม ประเทศไทย
 • ผ่านการฝึกอบรมการผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่โดยใช้หลอดเลือดเทียมผ่านสายสวนขั้นสูง จาก Teipe veterans General hospital ประเทศไต้หวัน และ St Marry’s hospital London ประเทศอังกฤษ
 • อาจารย์แพทย์ประจำสาขาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย
 • ศัลยแพทย์หัวใจและทรวงอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรจ
ศุกร์ 16.30-20.00 ศูนย์สุขภาพมะฮอกกานี