ข้อมูลแพทย์

นพ.สุเทพ ภคเมธาวี

ความเชี่ยวชาญ

  • ผ่าตัดอวัยวะในช่องท้อง,ไส้เลื่อน,ริดสีดวง,มะเร็งลำไส้,มะเร็งเต้านม
  • ดูแลผู้อุบัติเหตุฉุกเฉิน และวิกฤตทางศัลยกรรม
  • ผ่าตัดเส้นเลือดเพื่อการฟอกไต,ล้างไต,เส้นเลือดจริงและเส้นเลือดเทียม

ภาษา

  • ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

  • วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความชำนาญพิเศษ

ประสบการณ์การทำงาน

  • ศัลยแพทย์มากกว่า 25 ปี

การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ
ศุกร์ 13.00 – 16.00น. ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3