ข้อมูลแพทย์

นพ.ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์

สาขา: ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ความเชี่ยวชาญ

 • ผ่าตัดมะเร็งผิวหนัง (Skin cancer)
 • ผ่าตัดปลูกถ่ายผิวหนัง (Skin graft) และปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ (Flap coverage)
 • ผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บบริเวณใบหน้า (Maxillofacial injury)
 • การรักษาบาดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวก (Burn injury)
 • ผ่าตัดแก้ไขภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ (Cleft lip and palate)
 • ผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม (Breast reconstruction)
 • ศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง (Aesthetic and reconstructive surgery)
 • ผ่าตัดภาวะผิวหนังหย่อนคล้อยหลังผ่าตัดลดน้ำหนัก (Skin excess after bariatric surgery)

ภาษา

 • ไทย, อังกฤษ

คุณวุฒิ

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมทั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • วุฒิบัตรศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ประสบการณ์การทำงาน

 • ศัลยกรรมตกแต่ง โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

การศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพิ่มเติม

 • Advanced Surgical Skills for Exposure in Trauma, 2016
 • Reconstructive and Aesthetic Head and neck Hands-on Cadaveric Workshop, 2017
 • Hands-on The fingers replantation Microsurgery workshop, 2018
 • The Furue of Asian Wound care, Burn Wound Association, 2019
 • Clinical observation program at the Department of plastic and reconstructive surgery, Chang Gung memorial hospital, Taiwan, 2020
 • Body-Jet evo Liposuction&Lipotransfer(Breast Filling), 2022

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่ออกตรวจ
พุธ 13.00 – 16.00น. คลินิกศัลยกรรมตกแต่ง
พฤหัสบดี 17.00 – 20.00น. คลินิกนอกเวลาศัลยกรรมตกแต่ง (SMC)