หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

2808, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

28 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2808, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระเพาะสำหรับโรคอ้วน จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

28 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระเพาะสำหรับโรคอ้วน จำนวนประมาณการจะซื้อ ๑๐๐ ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2508, 2023

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดเคลื่อนที่สำหรับผู้ป่วยนอก จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2508, 2023

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2508, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

25 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด (หมวดผักและหมวดผลไม้) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2508, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

25 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

2408, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น Cooling tower เป็นระบบ Air cool ของงานห้องผ่าตัด ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

24 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น Cooling tower เป็นระบบ Air cool ของงานห้องผ่าตัด ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2308, 2023

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

23 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาเช่าระบบจ่ายยากึ่่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2308, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓ โครงการ)

23 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๓ โครงการ)

1508, 2023

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาคารผู้ป่วย ๒๙๘ เตียง และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูง อาคารผู้ป่วย ๒๙๘ เตียง และอาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินโรคหัวใจ ๑๐ ชั้น โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1508, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และรั้วบางส่วน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

15 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างทำโครงสร้างถนน ป้าย และรั้วบางส่วน จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1108, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

11 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการเช่าระบบจ่ายยากึ่งอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก ชั้น ๑ จำนวน ๑ ระบบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1108, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

11 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1108, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

11 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน ๘ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1108, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

11 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทไข่ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1108, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

11 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภคประเภทข้าว จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1008, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

10 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

908, 2023

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

9 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมหลังคาทางเดินเชื่อม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

308, 2023

ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น Cooling tower เป็นระบบ Air cool ของงานห้องผ่าตัด ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างเปลี่ยนระบบท่อน้ำเย็น Cooling tower เป็นระบบ Air cool ของงานห้องผ่าตัด ชั้น ๖ อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉินและวิเคราะห์บำบัด ๖ ชั้น พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

308, 2023

ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

3 สิงหาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:50:00