หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

2909, 2021

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2909, 2021

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อลิ้นหัวใจเทียมชนิดเนื้อเยื่อทำจากเยื่อบุหัวใจวัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2909, 2021

ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2909, 2021

ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2109, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2109, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1709, 2021

ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1609, 2021

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (หมู) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1609, 2021

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ปลา) จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1609, 2021

ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภคหมวดเนื้อสัตว์ (ไก่) จำนวน 7 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1609, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1109, 2021

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์เย็บปิดและตัดเนื้อเยื่อแบบปรับมุมได้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1109, 2021

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อไส้อุปกรณ์ตัดและเย็บเนื้อเยื่ออัตโนมัติ (Endo Cutter Stapler) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1009, 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

10 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ

909, 2021

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

9 กันยายน 2021|ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ