หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

1804, 2024

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1804, 2024

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1804, 2024

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated reprocessing) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องล้างตัวกรองไตเทียมอัตโนมัติ (automated reprocessing) จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)

1804, 2024

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

18 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง พร้อมติดตั้ง อาคารหลวงพ่อแช่ม ๑๐๐ ปี โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1804, 2024

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

18 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 2 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

1704, 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งปม.๖๗

17 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งปม.๖๗

1004, 2024

ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดไซนัสในโพรงจมูกด้วยระบบ ตัด ปั่น ดูด จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

404, 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปกส๒.๕%

4 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ปกส๒.๕%

404, 2024

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

404, 2024

ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกคอชนิดลึก (Hamdpiece) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

4 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเปิดกะโหลกศีรษะและกรอกระดูกคอชนิดลึก (Hamdpiece) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

304, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

304, 2024

ขายทอดตลาดลิฟต์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 825 กก. จำนวน1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

3 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ขายทอดตลาดลิฟต์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง ขนาดน้ำหนักบรรทุก 825 กก. จำนวน1 ชุด ประจำปีงบประมาณ 2567 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก

304, 2024

ขายทอดตลาดลิฟต์เตียง จำนวน ๒ ตัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

3 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ขายทอดตลาดลิฟต์เตียง จำนวน ๒ ตัว ประจำปีงบประมาณ 2567 ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

304, 2024

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)/งปม.๖๗

3 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)/งปม.๖๗

304, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ่ายกลาง)

3 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/จ่ายกลาง)

304, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการได้ยินในทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวัดการได้ยินในทารกแรกเกิด จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

204, 2024

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๗,๙๙๖.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๘ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๒๗,๙๙๖.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

204, 2024

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

2 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๙ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๑๗๘,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ ๒)

204, 2024

ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 เมษายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ ภาชนะรองรับเลือดและสารคัดหลั่งจากผู้ป่วยใช้ครั้งเดียว งบประมาณทั้งสิ้น ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:50:00