หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

1807, 2024
1607, 2024
1607, 2024
1607, 2024
1007, 2024
1007, 2024
207, 2024

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กรกฎาคม 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

207, 2024

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อสถานีและขยายเส้นทางระบบท่อลมรับ-ส่งพัสดุทางการแพทย์ (๒ สถานี) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กรกฎาคม 2024|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกวดราคาซื้อสถานีและขยายเส้นทางระบบท่อลมรับ-ส่งพัสดุทางการแพทย์ (๒ สถานี) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

207, 2024

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2 กรกฎาคม 2024|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานและหอผู้ป่วย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2706, 2024

ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มิถุนายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศประกวดราคาซื้อประตูบานคู่เปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2706, 2024

ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 มิถุนายน 2024|ปิดความเห็น บน ประกาศประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน 32 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:50:00