หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

2505, 2023
1605, 2023
805, 2023

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก OPD ๖ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤษภาคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาซื้อหลังคาไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ พร้อมติดตั้ง ณ บริเวณอาคารผู้ป่วยนอก OPD ๖ ชั้น จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2604, 2023

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๓๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

26 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน ๑๓๔ รายการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2504, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวิดีทัศน์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจหู คอ จมูก ระบบวิดีทัศน์พร้อมเครื่องแปลงสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2504, 2023

ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 52 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

25 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 52 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

2404, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/(งบแรงงานต่างด้าว)

24 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/(งบแรงงานต่างด้าว)

1904, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างออกแบบ expo)

19 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างออกแบบ expo)

1104, 2023

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

704, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาเชิงปริมาณของสารชีวเคมีและฮอร์โมน ในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

7 เมษายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับการตรวจหาเชิงปริมาณของสารชีวเคมีและฮอร์โมน ในเลือดอัตโนมัติ จำนวน ๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3103, 2023

ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๘๒๕ กิโลกรัม ๑๐ ชั้น ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

31 มีนาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อลิฟท์โดยสารชนิดมีห้องเครื่อง ขนาดบรรทุกไม่น้อยกว่า ๘๒๕ กิโลกรัม ๑๐ ชั้น ณ อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2903, 2023

ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดซับซ้อนควบคุมด้วยความดันพร้อมระบบสั่น (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มีนาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาเครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดซับซ้อนควบคุมด้วยความดันพร้อมระบบสั่น (แบบรวมอะไหล่) จำนวน ๙ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2903, 2023

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

29 มีนาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2803, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

28 มีนาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2703, 2023

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบแรงงานต่างด้าว

27 มีนาคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/งบแรงงานต่างด้าว

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:50:00