หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

2501, 2023
2401, 2023
2301, 2023
2001, 2023
1301, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างตรวจ RT-PCR)

13 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (จ้างตรวจ RT-PCR)

1201, 2023

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารชีวเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารชีวเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1101, 2023

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ สายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1101, 2023

ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum Pump) ขนาด ๕.๕ kW ๕๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง ณ อาคารน้อมเกล้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ (Medical Vacuum Pump) ขนาด ๕.๕ kW ๕๐๐ ลิตร พร้อมติดตั้ง ณ อาคารน้อมเกล้า จำนวน ๒ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1001, 2023

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเตียงผาตัดด้านศัลยกรรมออโธปีดิกส์ (C arm single table heroscopy) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 มกราคม 2023|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกวดราคาซื้อเตียงผาตัดด้านศัลยกรรมออโธปีดิกส์ (C arm single table heroscopy) จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)