หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

2605, 2022
2305, 2022
2005, 2022
2005, 2022
1205, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวีธีตรวจระดับโมเลกุล(Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวีธีตรวจระดับโมเลกุล(Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1205, 2022

ประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1005, 2022

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้น ๑ แฟลต ๓๒ ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารบ้านพักชั้น ๑ แฟลต ๓๒ ยูนิต ของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตฯ จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

505, 2022

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /จ้างเหมาบริการ out lab ๑๕๒ รายการ

5 พฤษภาคม 2022|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ /จ้างเหมาบริการ out lab ๑๕๒ รายการ

2704, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิด ๒ ชั้น แบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Bipolar Cementless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิด ๒ ชั้น แบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Bipolar Cementless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2704, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อข้อเข่าเทียมชนิดส่วนรับน้ำหนักไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

2504, 2022

เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวีธีตรวจระดับโมเลกุล(Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อที่ถ่ายทอดทางโลหิต ด้วยวีธีตรวจระดับโมเลกุล(Nucleic acid amplification technology) สำหรับเชื้อไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซีและเชื้อไวรัสเอชไอวี ในผู้บริจาคโลหิต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2504, 2022

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

25 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อถุงสำหรับบรรจุโลหิต จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2104, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดส่วนอก-เอว (Pedicular screw system) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

21 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังชนิดส่วนอก-เอว (Pedicular screw system) จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1904, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดเอกซเรย์พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ หลอด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1804, 2022

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงินกู้ ๖๕

18 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/เงินกู้ ๖๕

1204, 2022

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังและเครื่องมือใช้ในการผ่าตัดเพื่อยึดกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนเอว และส่วนสะโพก ชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดโลหะดามกระดูกสันหลังและเครื่องมือใช้ในการผ่าตัดเพื่อยึดกระดูกสันหลังส่วนอกส่วนเอว และส่วนสะโพก ชนิดเปิดแผลทางด้านหลัง จำนวน ๗ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1204, 2022

เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน เผยแพร่(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1104, 2022

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๑๕,๘๔๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

11 เมษายน 2022|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๑๕,๘๔๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)