หมวด:จัดซื้อ/จัดจ้าง/ประกวดราคา

1711, 2023

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Blood Glucose Strip) จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

17 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อแถบตรวจน้ำตาลในเลือดปลายนิ้ว (Blood Glucose Strip) จำนวน ๓๓๐,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1611, 2023

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

1611, 2023

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจปริมาณเชื้อไวรัส HIV-viral load เเละ HBV-viral load จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1611, 2023

เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพอัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่ (ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดทดสอบจำแนกชนิดเชื้อแบคทีเรียหรือยีสต์ และชุดทดสอบความไวของเชื้อต่อยาต้านจุลชีพอัตโนมัติ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1611, 2023

ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน ๑๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการส่งตรวจวิเคราะห์ภายนอกห้องปฏิบัติการ (Out lab) จำนวน ๑๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1611, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1611, 2023

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารชีวเคมีในสิ่งส่งตรวจแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1611, 2023

ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารชีวเคมี และปริมาณ HbA๑C ในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

16 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ สารชีวเคมี และปริมาณ HbA๑C ในสิ่งส่งตรวจ แบบอัตโนมัติ จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1411, 2023

ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

14 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

1011, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1011, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1011, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1011, 2023

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

1011, 2023

ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า ๑๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกวดราคาเช่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดขาว-ดำ จำนวนประมาณการจะเช่า ๑๗๐ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding)

1011, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1011, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1011, 2023

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

10 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

811, 2023

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ IV Infusion Set VL ST๐๐ ประมาณการจะซื้อ ๑๓,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ IV Infusion Set VL ST๐๐ ประมาณการจะซื้อ ๑๓,๐๐๐ ชิ้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

811, 2023

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

8 พฤศจิกายน 2023|ปิดความเห็น บน (ร่าง)ประกาศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ปรับปรุงเมื่อ 25 มกราคม 2021 เวลา 03:50:00