ผลของโปรแกรมการให้ข้อมูลอย่างมีแบบแผนต่อความรู้และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยที่ได้รับการ ผ่าตัดต่อมไทรอยด์ที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โสต ศอ นาสิก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต (พว.สุพรทิพย์ ธนาโรจน์กุล)

2021-02-23T11:51:44+07:0019 มิถุนายน 2020|Categories: งานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ|Tags: , , , |