ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ eb๓๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔ นั้น รายละเอียดตามเอกสารเเนบ

ปรับปรุงเมื่อ 28 มกราคม 2022 เวลา 11:35:38

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/dika