บุตร-ธิดา คุณจิตรา โกยสมบูรณ์ บริจาคเงิน 100,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเพื่อใช้ในกิจการของโรงพยาบาล เพื่ออุทิศให้คุณแม่จิตรา โกยสมบูรณ์ โดยมี พว.ปิยดา จันทรกุล หัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน และ พว.กัญญา กิตติสัตยกุล หัวหน้าหอผู้ป่วยICUศัลยกรรม เป็นตัวแทนรับมอบ ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/0kig