ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก ๐๐๓๓/ว๕๒๗๖ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง ขอเชิญเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาติดตั้งซอฟแวร์วางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององค์กร (ERP) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้เชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติ จำนวน ๓ ราย เข้าร่วมเสนอราคาในวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้า ชั้น ๕ อาคารบ้านคุณพุ่ม โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นั้น

ปรับปรุงเมื่อ 17 ตุลาคม 2023 เวลา 11:38:39

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/f2q1