ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดตรวจ COVID-๑๙ AG Rapid Test จำนวน ๖,๒๕๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 02 กุมภาพันธ์ 2022 เวลา 04:57:03

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/zlg2