ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อซื้อยาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จังหวัดภูเก็ตขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อยาจำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามเอกสารแนบ