ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์(หมู)และหมวดเนื้อสัตว์(ไก่)