ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ หมวดเนื้อสัตว์(หมู)และหมวดเนื้อสัตว์(ไก่)

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 10:15:27